Rekvizīti

 

SIA „Vidzemes Olimpiskais centrs"          

Vien.Reģ.Nr.LV54103025871 

Rīgas iela 91, Valmiera, LV-4201 

Tālr.: +371 64233401

fakss: + 371 64233402 

E-pasts: info@voc.lvwww.voc.lv 

Nordea Bank AB

Kods: NDEALV2X 

Konts: LV36NDEA0000082565819

Viesnīca "Naktsmājas" norēķiniem:

Banka: Nordea Bank AB

Kods: NDEALV22

Konts: LV52NDEA0000082565822

 

Sajūtu Parka atpūtas komplekss norēķiniem:

Banka: AS "SEB bank"

Kods: UNLALV2X

Konts: LV13UNLA0050001139009

 

 

SIA "Vidzemes Olimpiskais centrs",
Rīgas iela 91, LV-4201, Valmiera
Telefons: +371 64233401,+371 64220660
e-pasts: info@voc.lv

Valmieras komandas

bkvalmiera_logo_big     b_FK_Valmiera   vhk   vfk

Partneri

elektrum   LOK logo - apstiprinatais - ar Pantone   valmiera-iisais

© 2015, Vidzemes Olimpiskais centrs

Augšā